ساخت و ساز
_

 به عصر زرین خوش آمدید

شرکت مهندسی و ساختمان

01

تخریب و بازسازی

03

طراحی و اجرای نما

02

طراحی دکوراسیون

04

طراحی و اجرای پارتیشن

05

اجرای اسکلت بتنی

07

اجرای سقف عرشه فولادی

06

اجرای اسکلت فلزی

08

اجرای سقف سبک

چرا ما ؟
_

چرا انتخاب ما ؟

مسکن خوب زندگی را زیباتر میکن

کیفیت اتفاقی نیست، با عصر زرین کیفیت را تضمین کنید

  • ما تیم خلاق هستیم
  • صادقانه و قابل اعتماد
  • تعهد کیفیت
  • ما همیشه بهبود می دهیم
چرا ما ؟
_

ما که هستیم ؟

دیدار با اعضای تیم و محل کار ما

گروه مهندسی عصر زرین علاوه بر خدمات ذکر شده در سایت، در زمینه های طراحی و نظارت و مجری حقوقی پروژه های ساخت و ساز شهری بشرح زیر و بصورت تخصصی آماده همکاری با مالکین محترم میباشد .

شرکت های برج سازه عصر زرین و عرشه سازان عصر زرین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی از سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی آماده همکاری با مالکین محترم در زمینه اخذ جواز ساخت، طراحی پروژه های ساختمانی در رشته های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برق و همچنین نظارت تخصصی بر اجرای ساختمان میباشد .

شرکت ابنیه سازان پایدار عرشه از زیرمجموعه گروه مهندسی عصر زرین نیز با دارا بودن سوابق اجرایی در پروژه های ساخت و ساز شهری و پروانه اشتغال بکارمهندسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی، در زمینه اخذ جواز ساخت، مدیریت پیمان و انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با مالکین محترم آماده همکاری میباشد .

مشتریان
_

نظرات

برخی نظرات در ارتباط با این مجموعه :

از سرعت و دقت نظر در مجموعه مهندسی عصرزرین کمال تشکر را دارم

جناب آقای سیدکریمی پروژه مجتمع ویلایی در لواسانکارفرما

از نظر کارفرمایی محول نمودن کارهای اجرایی و تخصصی ساختمان به شرکت های تخصصی در هر بخش کیفیت ساخت و ساز شهری را ارتقا میدهد .

گروه مهندسی عصرزرین یکی از مجریان ذیصلاح در بخش اجرای پروژه های ساختمانی میباشد .

مهندس قدیانی پروژه انتشارات قدیانیکارفرما

در بحث تسلط بر کار و استفاده از نیروهای کار آزموده مجموعه عصرزرین جزء پیمانکاران منتخب قرار میگیرد .

جناب آقای طبری پروژه مجتمع مسکونی اقدسیهکارفرما

گواهینامه ها
_

مشتریان و همکاران

برخی از کارفرماهای ما در پروژه ها :

آذرسیماب – آب و خاک – زمین ران روش – ساب نیرو – کانرودسازه – توسعه و عمران باتیس