مجموعه مهندسی عصرزرین – آموزش مطالب اسکلت فلزی


تعریف جوشکاری

جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به طور عام و فولادی به طور خاص به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار . ردپای تاریخی جوشکاری را باید در جوش سندانی دنبال کرد . در این شیوه دو قطعه فولادی گداخته شده با ضربات چکش و یا سنبه با یکدیگر یکپارچه می شدند .

در فرایند جوشکاری عوامل زیر مورد نیاز است :

منبع ایجاد گرما یا فشار

فلز مادر یا فلز پایه

فلز پر کننده یا فلز جوش

منبع ایجاد گرما می تواند شعله یا منبع الکتریکی باشد . منظور از فلز پایه قطعات الکتریکی است که باید با یکدیگر یکپارچه شوند . فلز پر کننده نیز فلزی است که در فرایند جوشکاری ذوب شده و درز بین دو قطعه فلز پایه را پر میکند . جوشکاری می تواند با و یا بدون فلز پر کننده باشد .

جوش قوس الکتریکی

جوش قوس الکتریکی یکی از روشهای جوشکاری است که کاربرد بسیار وسیعی در جوشکاری ساختمانی دارد . در این روش اتصال بین قطعات فلز مادر با ذوب کردن لبه های درز و سخت شدن بعدی آنها صورت میگیرد . در حین ذوب، فلز پایه و فلز جوش ( پر کننده ) با یکدیگر ممزوج شده و پس از سخت شدن، اتصال قطعات تامین می گردد . حرارت لازم برای ذوب مصالح، به وسیله قوس الکترکی تامین می شود . قوس الکترکی بین مفتول فولادی که الکترود نامیده می شود و فلز پایه، تشکیل میشود . با نزدیک کردن الکترود به درز جوش، قوس ایجاد شده و حرارتی معادل 3600 درجه سلسیوس در قوس ایجاد میشود . این حرارت زیاد باعث ذوب فلز پایه و نوک الکترود میشود و یک حوضچه مذاب از هر دو فلز در نوک الکترود به وجود می آورد . با حرکت الکترود حوضچه مذاب به سمت الکترود حرکت کرده و حوضچه های مذاب پشتی سرد و منجمد شده و باعث امتزاج و یکپارچگی دو فلز در محل درز میشوند .

قوس الکتریکی

گازها در حالت عادی قابلیت هدایت الکتریسیته را ندارند، ولی اگر تحت تاثیر عوامل خارجی از قبیل حرارت زیاد، میدان الکترکی و غیره قرار گیرند، بعضی از اتم ها الکترون از دست داده و بار مثبت پیدا میکنند ( یون های مثیت ) و برخی از الکترون ها وارد مدار اتم های خنثی شده و آنها را دارای بار منفی میسازند ( یون های منفی ) . این عمل یونیزه شدن نامیده میشود . گاز یا هوا پس از یونیزه شدن قابلیت هدایت الکتریسیته پیدا میکند و هر چه شدت عمل یونیزه شدن بیشتر باشد حرکت یون های باردار سریعتر و قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر می گردد .

با نزدیک شدن نوک الکترود به فلز پایه، در فاصله ای حدود قطر الکترود، هوا یونیزه شده و قابلیت هدایت الکتریکی پیدا میکند . لیکن به علت بالا بودن مقاومت الکتریکی در طول قوس، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرارتی میشود . قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف میشود، با کوتاه کردن طول قوس و تغییر زاویه الکترود میتوان از میزان انحراف قوس کاست .

www.asrezarrin.ir

منبع : راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی

اسکلت فلزیسقف عرشه فولادیعصر زرین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *